hody.ir

آموزش html بایگانی | هودی | آموزشای متنی
css

با استفاده از css میتوانیم برای عناصر وب پس زمینه قرار بدیم . این پس زمینه ها میتوانند یک تصویر یا یک رنگ به دلخواه باشند. دستوراتی که در CSS برای کار با پس زمینه ها وجود دارد عبارتند از: background-color background-image background-repeat background-attachment background-position

css

به نام خدا جلسه نهم از دوره html & css رو شروع میکنیم همان طور که در جلسه پیش گفتم در این جلسه طرز id دادن در css رو آموزش بدیم و همین طور class امیدوارم این جلسه مفید باشه