hody.ir

کتابخانه os چیست بایگانی | هودی | آموزشای متنی
جلسه ۳۷ دوره صفر تا صد پایتون

در جلسه قبلی دوره صفر تا صد پایتون با روش استفاده از کتابخانه math و توابع و تغییرها آشنا شدیم. در این جلسه از دوره صفر تا صد پایتون با کتابخانه os کار می‌کنیم.