hody.ir

math در پایتون بایگانی | هودی | آموزشای متنی
جلسه ۳۶ دوره صفر تا صد پایتون

در جلسات قبلی دوره صفر تا صد پایتون با کتابخانه ها در پایتون آشنا شدیم. در این جلسه از دوره صفر تا صد پایتون با کتابخانه math کار می‌کنیم. با استفاده از این کتابخانه میتوان عملگرهای بیشتری در ریاضی انجام داد.